Om oss - Kulturakademiet

Gå til indhold

Vi ønsker å bygge et kreativt og inkluderende miljø, der alle får utfolde seg og vokse innenfor sine gaver og talenter!

Vi ønsker å gi en opplevelse av trivsel og tilhørighet, og legger til rette for at barna og de unge kan utvikle sine evner og ferdigheter.

Verdiforankringen for det vi gjør, er bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike!

Koordinator:

Ingvild Lindsjørn
Mail: ingvild@sentrumkirken.no

Telefon: 908 17 237

Birgitte Jacobsen (permisjon)

Mail: gitte@sentrumkirken.no


Ledere KnøtteKompaniet:
Lina Nesbakken

Christine Ottersen

Live Nesbakken

Ida Emilie Ottersen

Ledere MiniKompaniet:
Marit Krogvold Eriksen

Bleona Johannessen

Emilie Granum

Ledere ArtKompaniet:
Gro Heidi Skaran Øvereng

Rikke Kvam

Nora Djønne-Dahl

Leder Beat:

Ingvild Lindsjørn
Tilbage til indhold